УФСІ-VII

Проект «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – поліпшення первинної сільської медицини (УФСІ VII)»
Термін впровадження: 2019-2023 роки
Донор: Уряд Німеччини через KfW
Розмір гранту: 14,45 млн. євро
Територія впровадження: Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області, а також підконтрольні Уряду України райони Луганської та Донецької областей.
Мета: поліпшення умов надання первинної медичної допомоги шляхом енергоефективного оновлення приміщень та постачання медичного обладнання.
Очікується, що буде профінансовано не менше 40 закладів первинної медичної допомоги та заходи з всебічного розвитку потенціалу цільових груп: лікарів, керівників медичних закладів, посадових осіб, що відповідають за управління сферою охорони здоров’я у громадах-партнерах Проекту, а також представників підрозділів охорони здоров’я обласного рівня.
Поточний стан впровадження: проект знаходиться на початковій стадії впровадження. Зацікавлені громади подали заявки (субпроектні пропозиції) для участі у конкурсі з відбору об’єктів (субпроектів) для впровадження. Наразі завершується їх вивчення та оцінка.

Виконавчий Комітет УФСІ попередньо схвалив Рамкові вимоги щодо запобіжних природоохоронних та соціальних заходів для Проекту УФСІ VІІ

Рамкові вимоги щодо запобіжних природоохоронних та соціальних заходів (РВЗПСЗ) розроблені з метою мінімізувати потенційні негативні екологічні та соціальні впливи, а також, максимально підвищити переваги для місцевих громад та навколишнього середовища від результатів впровадження Проекту УФСІ VIІ. РВЗПСЗ надає вичерпну структуру щодо того, яким чином управляти потенційно несприятливими соціальними та екологічними впливами в рамках Проекту та включає цільові заходи з пом’якшення та компенсування відповідно до стандартів Світового Банку з охорони навколишнього середовища та соціальної безпеки.

РВЗПСЗ розроблені на основі положень Окремої угоди від 12.08.2019 р. до Проектної та фінансової угоди від 20 березня 2019 р., зокрема Розділу II.2.2. Відповідність екологічним і соціальним вимогам та вимогам щодо захисту здоров’я і безпеки, а також, відповідно до вимог Регламенту (Посібнику) діяльності УФСІ, викладених, у Розділі 6 Політики та процедури оцінки екологічного та соціального впливу субпроектів, у Додатку IV до Поcібника та призначені для деталізації положень щодо впровадження Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури – Покращення первинної медицини в сільській місцевості (УФСІ VIІ)».

РВЗПСЗ розроблені, як практична настанова з питань запобіжних природоохоронних та соціальних заходів для використання Партнерами УФСІ з впровадження субпроектів (ПВСП) при реалізації СП, для місцевих консультантів УФСІ, членів місцевих громад, представників місцевої влади, підрядників, які беруть участь у реалізації заходів в рамках СП, а також для широкої громадськості у регіонах впровадження Проекту.

На підставі рішення Виконавчого Комітету УФСІ щодо їх попереднього погодження, РВЗПСЗ оприлюднено на веб-сайті УФСІ.

Усім зацікавленим сторонам пропонується ознайомитись із документом та до 20.06.2020 подати до УФСІ відповідні зауваження та пропозиції для їх розгляду та можливого включення до остаточної версії РВЗПСЗ.