EU4Skills

Проект «Модернізація інфраструктури професійно-технічного навчання в Україні» (компонент 3 Програми «EU4Skills»)
 
Період впровадження: 2020-2023
Донор: Європейський Союз та його країнами-члени: Німеччина, Фінляндія та Польща через німецький державний банк розвитку KfW
Бюджет:  19,4 млн. євро
Територія впровадження: Полтавська, Запорізька, Миколаївська, Вінницька, Рівненська, Львівська, Чернівецька області
Мета: Проект стосується модернізації системи професійно-технічної освіти та навчання (ПТО) в Україні. Він буде спрямований на оновлення та модернізацію закладів ПТО та придбання обладнання для них. Мета проекту полягає у створенні сучасної інфраструктури ПТО, що сприятиме підвищенню привабливості ПТО для студентів та закладе основу для ефективної, орієнтованої на попит освіти, яка забезпечить отримання студентами навичок, затребуваних українським ринком праці.
Загалом у рамках проекту має бути модернізовано приблизно 15 закладів ПТО