Наглядова Рада УФСІ

У відповідності з Положенням про УФСІ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.04.2020 «Про утворення Українського фонду соціальних інвестицій» з подальшими змінами, внесеними постановами КМУ від 10.09.2008 №808, від 25.10.2017 №798, від 06.05.2020 №371 та від 01.07.2020 №552, Вищим керівним органом Фонду є наглядова рада.
Співголовами наглядової ради є Віце-прем’єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і Міністр соціальної політики.
До складу наглядової ради Фонду входять представники Мінсоцполітики, Мінекономіки, МОЗ, МОН, Мінрегіону,
Мінреінтеграції, МЗС, Мінфіну на рівні заступника міністра або керівника самостійного структурного підрозділу; представники
донорів та міжнародних фінансових організацій, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України (за згодою).
 
До компетенції наглядової ради Фонду належать питання
щодо:
 • нагляду за розпоряджанням коштами Фонду, їх цільовим використанням, управлінням майном Фонду, дотриманням ним мети своєї діяльності та вимог законодавства;
 • визначення стратегії діяльності Фонду та здійснення контролю за забезпеченням її реалізації;
 • затвердження Регламенту (Посібника) діяльності Фонду, погодженого з донорами та міжнародними фінансовими організаціями, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України;
 • затвердження річного бюджету та плану діяльності Фонду, звітів про їх виконання;
 • затвердження кандидатур незалежних консультантів та аудиторів за результатами конкурсного відбору для проведення аудиту фінансового звіту Фонду;
 • затвердження вимог, технічних завдань для проведення аудиту діяльності Фонду та результатів аудиту;
 • призначення, звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності виконавчого директора Фонду;
 • затвердження структури, граничної чисельності, штатного розпису, кошторису видатків Фонду за погодженням з донорами та міжнародними фінансовими організаціями, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України;
 • прийняття рішень щодо утворення регіональних представництв Фонду;
 • виконання інших контрольних і розпорядчих функцій відповідно до законодавства, Положення про УФСІ, Регламенту (Посібника) діяльності Фонду та положення про наглядову раду Фонду;
 • отримання в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації та документів, необхідних для виконання визначених для неї завдань.