Наглядова Рада УФСІ

Наглядова рада є вищим керівним органом УФСІ. Наглядову раду очолює Міністр соціальної політики України і вона включає до свого складу представників центральних національних органів виконавчої влади, представників донорів та міжнародних фінансових організацій, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України (за їх згодою). Склад наглядової ради Фонду затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням голови наглядової ради Фонду. Члени наглядової ради Фонду здійснюють свої повноваження на громадських засадах.
 
Чинний склад наглядової ради, очолюваний Міністром соціальної політики України Андрієм Олексійовичем Ревою, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 827-р.
 
До компетенції наглядової ради Фонду належить:
 • нагляд за розпорядженням коштами УФСІ, їх цільовим використанням, управлінням майном Фонду, дотриманням ним мети своєї діяльності та вимог законодавства;
 • визначення стратегії діяльності Фонду та контроль за забезпеченням її реалізації;
 • затвердження Регламенту (Посібника) діяльності Фонду за погодженням із донорами та міжнародними фінансовими організаціями, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України;
 • затвердження річного бюджету та поточного плану діяльності Фонду, звітів про їх виконання;
 • прийняття рішень щодо розподілу фінансових ресурсів відповідно до річного бюджету та поточного плану діяльності Фонду;
 • затвердження кандидатур незалежних консультантів та аудиторів за результатами конкурсного відбору для проведення аудиту фінансового звіту Фонду;
 • затвердження вимог, технічних завдань для проведення аудиту діяльності Фонду та результатів аудиту;
 • призначення, звільнення та притягнення до дисциплінарної відповідальності виконавчого директора УФСІ;
 • затвердження структури, граничної чисельності та штатного розпису УФСІ, а також кошторису видатків Фонду за погодженням із донорами та міжнародними фінансовими організаціями, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України;
 • прийняття рішень щодо створення регіональних представництв Фонду;
 • виконання інших контрольних і розпорядчих функцій відповідно до законодавства, положення про наглядову раду УФСІ та Регламенту (Посібника) діяльності Фонду.