Політика УФСІ у сфері якості

Затверджено протоколом засідання
Координаційної Ради УФСІ з питань якості №26 від 15.03.2018
 
Політика УФСІ у сфері якості:
 
Місія Фонду: Розбудова потенціалу територіальних громад, покращення умов надання базових соціальних послуг та сприяння розвитку соціальної сфери та інфраструктури України.
 
Візія Фонду: Надійний і прогнозований партнер у ефективному використанні коштів міжнародної допомоги для потреб соціальної сфери з акцентом на розбудову об’єктів соціальної інфраструктури.
 
Місію УФСІ забезпечує виконання наступних стратегічних завдань:
 • реалізація проектів розвитку об'єктів соціальної інфраструктури (субпроектів), проведення закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок фінансових ресурсів, які надаються в межах проектів міжнародної технічної допомоги та проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями відповідно до цілей і завдань, узгоджених між донорами або міжнародними фінансовими організаціями, які підтримують проекти економічного та соціального розвитку України, з одного боку, та бенефіціарами або відповідальними виконавцями, з іншого боку, відповідно до міжнародних договорів і законодавства України;
 • надання органам місцевого самоврядування, територіальним громадам та громадським організаціям технічної, консультативної допомоги в підготовці та виконанні субпроектів;
 • створення робочих місць шляхом залучення малих підприємств до виконання субпроектів;
 • залучення всіх заінтересованих сторін до надання соціальних та інших послуг членам територіальних громад і громадських організацій, сприяння розвитку конкуренції у сфері цих послуг.
Основним цілями УФСІ у сфері якості є:
 • постійне вдосконалення системи менеджменту якості;
 • впровадження проектів у відповідності до завдань визначених донорами;
 • реалізація заходів по збереженню/відновленню та покращенню умов надання послуг;
 • підвищення потенціалу громад у вирішенні місцевих проблем;
 • запровадження та дотримання принципів доброчесності;
 • досягнення позитивної впізнаваності;
 • розширення сфери діяльності.
Керівництво УФСІ бере на себе відповідальність постійно підвищувати якість послуг та поліпшувати систему управління якістю за рахунок удосконалення процедур, підвищення кваліфікації персоналу, адаптації матеріально-технічної бази під потреби проектів у відповідності з чинним законодавством та вмотивованими побажаннями зацікавлених сторін.
 
За результатами проведеного у серпні 2018 року наглядового аудиту, органом сертифікації (DQS GmbH) підтверджено дію сертифікату відповідності системи менеджменту якості УФСІ вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.