Модернізація системи соціальної підтримки

Діяльність УФСІ у рамках впровадження частини 3 Проекту «Модернізація системи соціального захисту»
 
Уряд України забезпечує впровадження проекту "Модернізація системи соціального захисту" (далі - "Проект"), який підтримується Міжнародним банком реконструкції та розвитку ("МБРР"). Головним державним органом, який впроваджує цей Проект, є Міністерство соціальної політики України ("МСП"). Метою проекту є підвищення ефективності системи соціальної допомоги та соціальних служб України для сімей з низькими доходами. Ця мета буде досягнута завдяки: - розширенню програми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям з метою покращення доступу надзвичайно бідного населення до цієї програми; - підтримці заходів, спрямованих на підвищення ефективності адміністративного управління соціальними пільгами та послугами шляхом: (а) підвищення ефективності роботи через запровадження системи управління інформацією; (б) запровадження державного контролю за дотриманням законодавства при наданні соціальної підтримки; і (в) інтеграції даних про платежі та послуги в єдину систему управління інформацією, яка охоплюватиме всі органи місцевої влади та установи соціальної сфери; - розширенню сімейних форм навчання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також соціальної підтримки сімей з дітьми в складних життєвих обставинах з тим, щоб уникнути розміщення дітей в дитячих будинках, запобіганню соціальному сирітству та підвищення якості соціальних послуг, запровадженню альтернативних форм опіки над дітьми та догляду за дітьми з інвалідністю. Таким чином, проект повинен сприяти успішному здійсненню соціальних реформ, спрямованих на зменшення бідності та підвищення соціального захисту найуразливіших груп населення. Роль УФСІ в реалізації цілей Проекту визначається в Угоді про позику № 8404-UA від 09.07.2014 та у Регламенті Проекту «Модернізація системи соціального захисту» (далі – Регламент). Частина 1 Регламенту зокрема визначає, що УФСІ здійснюватиме закупівлю робіт (товарів та послуг) у рамках виконання частини 3 Проекту, безпосередньо пов'язаного з виконанням робіт з реконструкції та ремонту на соціальних об'єктах, а також придбання необхідних товарів та відповідних послуг для виконання вищезазначених робіт. Відповідно, діяльність УФСІ спрямовуватиметься на підготовку та фінансування робіт з розміщення дитячих будинків сімейного типу та реорганізації існуючих закладів інтернатного типу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської опіки та дітей-інвалідів, включаючи вдосконалення цих об'єктів з метою використання для оновлених функцій. Діяльність УФСІ щодо впровадження Частини 3 Проекту координується MСП через Групу управління проектами (далі - ГУП) та Наглядову раду УФСІ. З метою підтримки виконання Частини 3 Проекту МСП на конкурсній основі вибирає Консультанта (юридичну особу) для розробки планів трансформації інтернатних закладів.

Після їх затвердження, УФСІ розпочинає роботу, спрямовану на вдосконалення інфраструктури відповідних інтернатів.

У відповідності з грудневою 2018 року інструкцією ГУП та рішеннями наглядової ради Фонду від січня 2019 року, УФСІ наразі здійснює заходи, необхідні для реконструкції Володарської ЗОШ-інтернату та Боярського спеціалізованого будинку дитини (обидва об’єкти знаходяться у Київській області).