УВАГА, КОНКУРС СУБПРОЕКТІВ ПО СТВОРЕННЮ ЖИТЛА ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ!

Український фонд соціальних інвестицій, що діє на підставі постанови Кабінету Міністрів України №740 від 28.04.2000 оголошує конкурс субпроектів зі створення житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Конкурс проводиться в рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ VI», який фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини через Німецький банк розвитку KfW.

Основною метою Проекту є підтримка інфраструктурних заходів в українських громадах з високою часткою ВПО шляхом створення для них житла та ремонту об’єктів соціальної сфери, таких як школи та дитячі садки. 

У рамках конкурсу будуть відібрані об’єкти, на яких можна створити умови для проживання ВПО (житлові будинки, гуртожитки та інші об’єкти для проживання). Громада, у якій буде відібрано житловий об’єкт для проживання ВПО, матиме право обрати ще один об’єкт соціальної інфраструктури (дитячий садок або школу) для відновлення/ремонту за рахунок коштів гранту Уряду Німеччини з метою створення додаткових місць та покращення умов надання послуг.

Основні умови участі у конкурсі

При визначенні та реалізації субпроектів УФСІ буде враховувати наступні ключові засади:

 1. Субпроекти можуть впроваджуватись у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у підконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей.
 2. Субпроекти можуть впроваджуватись лише у містах та селищах де проживає значна кількість ВПО та є реальні можливості для працевлаштування ВПО (крім обласних центрів).
 3. Субпроекти з відновлення закладів соціальної інфраструктури (дитячі садки, школи) будуть фінансуватися тільки у тих громадах, в яких реалізовуватиметься субпроект із створення житла для ВПО.
 4. Максимальний бюджет кожного субпроекту не має перевищувати еквіваленту 500 000 Євро. Витрати безпосередньо на будівництво не повинні перевищувати 450 000 Євро.
 5. Місцева громада та місцева влада має бути залучена до підготовки субпроектів через ініціативну групу - Партнера з впровадження субпроекту (ПВСП) і бути готовою, за підтримки УФСІ, брати активну участь у підготовці (зокрема надати проектно-кошторисну документацію), впровадженні та забезпеченні подальшої життєздатності субпроекту, включаючи комплектацію об’єктів необхідним обладнанням та меблями. ВПО також мають право брати участь у роботі ПВСП.
 6. Власники об'єктів мають вирішувати питання щодо отримання дозвільних документів на початок будівництва та введення будівлі в експлуатацію після його завершення, проходження додаткових будівельних експертиз, за необхідності.
 7. Кожен орган місцевої влади повинен розробити та затвердити порядки поселення та проживання ВПО у відновлених будівлях, якими не встановлюється максимальний термін проживання, після завершення якого, мешканець може бути примусово виселений.
 8. Всі об’єкти будівництва повинні бути у державній або комунальній власності.
 9. Запропоновані об’єкти мають у подальшому використовуватись за призначенням щонайменше 15 років.
 10. Технічний стан об’єктів має бути таким, що дозволяє виконати будівельні роботи у короткі терміни.  Перевага буде надаватись об’єктам, що експлуатуються.
 11. Обов’язковою вимогою для об’єктів впровадження є необхідність виконання комплексу заходів з енергоефективності, які забезпечать суттєве зменшення експлуатаційних витрат.
 12. Наявність проектно-кошторисної документації щодо об’єкту, який пропонується відновити у рамках впровадження СП, або договору на її розроблення/коригування, надаватиме переваги при відборі СП. Громади через відповідні органи місцевої влади/місцевого самоврядування повинні надати необхідні дозволи на будівництво не пізніше ніж через 2 місяці після підписання контракту на виконання будівельних робіт.
 13. Впровадження субпроекту не повинне призвести до виникнення серйозних конфліктів.
 14. Впровадження субпроекту не повинне мати негативного соціального та екологічного впливу.
 15. Всі юридичні проблеми, пов’язані з впровадженням  субпроекту, мають бути вирішені.
 16. Перевага надаватиметься об’єктам, які:
 • потребують для відновлення менших питомих інвестицій на м2 площі будівлі;
 • можуть розмістити більшу кількість ВПО;
 • дозволяють включити ефективні заходи з енергозбереження в загальний обсяг будівельних робіт (у тому числі теплоізоляцію).
 1. Перевага буде надаватись громадам, які вже інвестували або планують інвестувати у впровадження субпроекту власні кошти, включаючи виконання будівельних робіт щодо зовнішніх інженерних мереж, благоустрою тощо.

Для участі у конкурсі субпроектів зацікавлені представники місцевої громади (ініціативна група) мають організувати та провести форум громад, метою якого є: обговорення та погодження з представниками громад наміру взяти участь у проекті УФСІ з ремонту житла для ВПО; вибір другого об’єкту для ремонту (школа або дитячий садок); обрання членів Партнера з впровадження субпроектів окремо для житлового об’єкту і школи/дитячого садка; документально оформити рішення форуму громади.

Партнер з впровадження субпроекту (ПВСП) – 3-5 представників територіальної громади, людей, уповноважених форумом громад, представляти інтереси громади, займатись підготовкою та впровадженням субпроекту (включаючи проведення тендерів на будівельні роботи та підписання договорів). Голова ПВСП обирається з числа перелічених осіб.

Для участі у конкурсі субпроектів ПВСП має заповнити форму субпроектної пропозиції, погодити її з місцевою владою разом з необхідними документами та надати їх УФСІ у терміни встановлені цим оголошенням.

Перелік документів для участі у конкурсі субпроектів:

 • субпроектна пропозиція встановленої форми;
 • витяг з протоколу Форуму громади, завірений підписом та печаткою власника об’єкту (за наявності), про обрання Партнера з впровадження субпроекту, з рішенням брати участь у конкурсі субпроектів;
 • реєстраційний список учасників Форуму громади;
 • лист-доручення для голови ПВСП, з підписом та печаткою власника об’єкту, в якому засвідчуються повноваження щодо виконання функцій замовника будівництва (у довільній формі);
 • довідка про власника та балансоутримувача об'єкту;
 • гарантійний лист від власника об'єкту про взяття на облік вартості ремонтно-будівельних робіт та обладнання, які будуть виконані/поставлені в результаті впровадження субпроекту та про збереження об'єкту у комунальній/державній власності (заборона відчуження) не менш як на 15 років;
 • гарантійний лист власника об’єкту щодо готовності оплатити розробку ПКД, проходження експертизи та влаштування зовнішніх інженерних мереж та щодо підключення об’єкта до усіх необхідних інженерних мереж, у тому числі, тимчасового підключення до відповідних інженерних мереж для забезпечення виконання будівельних робіт;
 • гарантійний лист власника об’єкту щодо готовності надати об’єкту статусу житлового та щодо забезпечення проживання ВПО у відновленому приміщенні без встановлення максимального терміну проживання, після завершення якого, мешканець може бути примусово виселений;
 • технічний паспорт БТІ;
 • довідка про право власності на земельну ділянку та будівлю;
 • довідка про кількість зареєстрованих в громаді ВПО;
 • довідка центру зайнятості про кількість безробітних на одну вакансію в громаді;
 • проектно-кошторисна документація та/або договір з проектною організацією на її виготовлення/коригування / або Звіт з технічного обстеження та технічні умови для підключення до інженерних мереж;
 • заповнений Опитувальний лист щодо можливого впливу субпроекту на навколишнє середовище.

Кінцевий термін подання документів від Партнерів з впровадження субпроектів на конкурс – 11 березня 2019 року.

Документи необхідно подавати за адресою:

Східне регіональне представництво Українського фонду соціальних інвестицій

м. Харків, вул. Сумська, 54

Контакти для отримання консультацій: моб.тел. (066) 592 6462, електронна пошта: kharkiv@usif.org.ua

Затвердження субпроектів для участі у конкурсі відбуватиметься після їх перевірки на відповідність зазначеним вище умовам. Відбір субпроектів до впровадження здійснюється відповідно до Регламенту (Посібника) діяльності УФСІ. Після затвердження відбору субпроектів до впровадження ПВСП (громада) отримає повідомлення про відбір/відхилення субпроекту.

It might be interesting for you

USIF VII Project informational campaign is ongoing
USIF VII Project informational campaign is ongoing
Dec. 6, 2019, 4:08 p.m.
On December 6, 2019, ‘Promotion of Social Infrastructure Development - Improvement of Rural Basic Health. USIF VII’ Project awareness raising conference was held in the premises of Zaporizhzhia Regional State Administration for primary healthcare institutions representatives and communities/local/self-government authorities management.
in detail
Community social services: from the idea to its implementation
Community social services: from the idea to its implementation
Dec. 5, 2019, 2:49 p.m.
Representatives of selected communities of Odesa and Ternopil regions continue to increase their professional level through participation in the training "Social services in the community: from the idea to its implementation" within the ‘Community-based Social Service Delivery’ Project.
in detail
Community social services: from the idea to its implementation
Community social services: from the idea to its implementation
Dec. 5, 2019, 2:49 p.m.
Representatives of selected communities of Odesa and Ternopil regions continue to increase their professional level through participation in the training "Social services in the community: from the idea to its implementation" within the ‘Community-based Social Service Delivery’ Project.
in detail
Kick-off meeting to launch the new assistance program to Ukraine has been held
Kick-off meeting to launch the new assistance program to Ukraine has been held
Dec. 5, 2019, 2:37 p.m.
On December 05, 2019, a kick-off conference was held in Kyiv to launch the new program of assistance to Ukraine, aimed at strengthening and improvement of vocational education (EU4Skills).
in detail
Kick-off meeting to launch the new assistance program to Ukraine has been held
Kick-off meeting to launch the new assistance program to Ukraine has been held
Dec. 5, 2019, 2:37 p.m.
On December 05, 2019, a kick-off conference was held in Kyiv to launch the new program of assistance to Ukraine, aimed at strengthening and improvement of vocational education (EU4Skills).
in detail
Kick-off meeting to launch the new assistance program to Ukraine has been held
Kick-off meeting to launch the new assistance program to Ukraine has been held
Dec. 5, 2019, 2:37 p.m.
On December 05, 2019, a kick-off conference was held in Kyiv to launch the new program of assistance to Ukraine, aimed at strengthening and improvement of vocational education (EU4Skills).
in detail
Informational campaign on USIF VII Project has been launched
Informational campaign on USIF VII Project has been launched
Dec. 3, 2019, 7:20 p.m.
On November 29, 2019, ‘Promotion of Social Infrastructure Development - Improvement of Rural Basic Health. USIF VII’ Project awareness raising conference was held in the premises of the Luhansk Regional State Administration for primary healthcare institutions representatives and communities/local/self-government authorities management.
in detail
УВАГА, КОНКУРС СУБПРОЕКТІВ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ!
УВАГА, КОНКУРС СУБПРОЕКТІВ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ!
Nov. 20, 2019, 1:29 p.m.
ДО УВАГИ ГРОМАД! УФСІ розпочинає новий Проект! Запрошуємо взяти участь у конкурсі субпроектів громади Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Основною метою Проекту є зміцнення центрів первинної медичної допомоги шляхом сприятливої для пацієнтів та енергоефективної реконструкції підрозділів ЦПМСД і постачання медичного обладнання.
in detail
УВАГА, КОНКУРС СУБПРОЕКТІВ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ!
УВАГА, КОНКУРС СУБПРОЕКТІВ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ!
Nov. 20, 2019, 1:29 p.m.
ДО УВАГИ ГРОМАД! УФСІ розпочинає новий Проект! Запрошуємо взяти участь у конкурсі субпроектів громади Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Основною метою Проекту є зміцнення центрів первинної медичної допомоги шляхом сприятливої для пацієнтів та енергоефективної реконструкції підрозділів ЦПМСД і постачання медичного обладнання.
in detail
УВАГА, КОНКУРС СУБПРОЕКТІВ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ!
УВАГА, КОНКУРС СУБПРОЕКТІВ ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ!
Nov. 20, 2019, 1:29 p.m.
ДО УВАГИ ГРОМАД! УФСІ розпочинає новий Проект! Запрошуємо взяти участь у конкурсі субпроектів громади Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Основною метою Проекту є зміцнення центрів первинної медичної допомоги шляхом сприятливої для пацієнтів та енергоефективної реконструкції підрозділів ЦПМСД і постачання медичного обладнання.
in detail
15 IPD families have been provided with housing in the town of Kamianske, Dnipropetrovsk region
15 IPD families have been provided with housing in the town of Kamianske, Dnipropetrovsk region
Oct. 2, 2019, 9:30 a.m.
A ceremony of solemn opening of the residential facility was held in Kamianske (Dnipropetrovsk region) on the 1st of October. 15 IDP families got keys from their new apartments. At least the same or even larger number of families will be settled there soon.
in detail
Territorial communities of Оdesa and Тernopil regions strengthen self-government bodies’ capacities on social services organization and management
Territorial communities of Оdesa and Тernopil regions strengthen self-government bodies’ capacities on social services organization and management
Sept. 19, 2019, 7:35 p.m.
In August - September 2019, representatives of 30 amalgamated territorial communities (ATC) of Odessa and Ternopil regions participated in trainings on social protection units’ staff capacity building and preparation of three-year plans for social services development.
in detail
Territorial communities of Оdesa and Тernopil regions strengthen self-government bodies’ capacities on social services organization and management
Territorial communities of Оdesa and Тernopil regions strengthen self-government bodies’ capacities on social services organization and management
Sept. 19, 2019, 7:35 p.m.
In August - September 2019, representatives of 30 amalgamated territorial communities (ATC) of Odessa and Ternopil regions participated in trainings on social protection units’ staff capacity building and preparation of three-year plans for social services development.
in detail
Territorial communities of Оdesa and Тernopil regions strengthen self-government bodies’ capacities on social services organization and management
Territorial communities of Оdesa and Тernopil regions strengthen self-government bodies’ capacities on social services organization and management
Sept. 19, 2019, 7:35 p.m.
In August - September 2019, representatives of 30 amalgamated territorial communities (ATC) of Odessa and Ternopil regions participated in trainings on social protection units’ staff capacity building and preparation of three-year plans for social services development.
in detail
KfW Manager for Eastern Europe paid a visited to USIF
KfW Manager for Eastern Europe paid a visited to USIF
Sept. 17, 2019, 6 p.m.
KfW Country Manager Eastern Europe Claudia Meseck, accompanied by the director of KfW Bureau in Kyiv Kurt Strasser, on 17.09.2019 paid a visit to USIF Head Office and had a meeting with its management.
in detail
KfW Manager for Eastern Europe paid a visited to USIF
KfW Manager for Eastern Europe paid a visited to USIF
Sept. 17, 2019, 6 p.m.
KfW Country Manager Eastern Europe Claudia Meseck, accompanied by the director of KfW Bureau in Kyiv Kurt Strasser, on 17.09.2019 paid a visit to USIF Head Office and had a meeting with its management.
in detail
KfW Manager for Eastern Europe paid a visited to USIF
KfW Manager for Eastern Europe paid a visited to USIF
Sept. 17, 2019, 6 p.m.
KfW Country Manager Eastern Europe Claudia Meseck, accompanied by the director of KfW Bureau in Kyiv Kurt Strasser, on 17.09.2019 paid a visit to USIF Head Office and had a meeting with its management.
in detail
Сompliance of USIF quality management system with international standard ISO 9001: 2015 requirements has been confirmed again
Сompliance of USIF quality management system with international standard ISO 9001: 2015 requirements has been confirmed again
Sept. 17, 2019, 1:43 p.m.
The certification body -  DQS GmbH has taken a positive decision on the confirmation of the certificate of compliance of the quality management system of Ukrainian Social Investment Fund with the requirements of the international standard ISO 9001: 2015. This decision is registered at the DQS database under number 496642 QM15. USIF quality management system covers the sphere of social projects implementation.
in detail
Сompliance of USIF quality management system with international standard ISO 9001: 2015 requirements has been confirmed again
Сompliance of USIF quality management system with international standard ISO 9001: 2015 requirements has been confirmed again
Sept. 17, 2019, 1:43 p.m.
The certification body -  DQS GmbH has taken a positive decision on the confirmation of the certificate of compliance of the quality management system of Ukrainian Social Investment Fund with the requirements of the international standard ISO 9001: 2015. This decision is registered at the DQS database under number 496642 QM15. USIF quality management system covers the sphere of social projects implementation.
in detail
Сompliance of USIF quality management system with international standard ISO 9001: 2015 requirements has been confirmed again
Сompliance of USIF quality management system with international standard ISO 9001: 2015 requirements has been confirmed again
Sept. 17, 2019, 1:43 p.m.
The certification body -  DQS GmbH has taken a positive decision on the confirmation of the certificate of compliance of the quality management system of Ukrainian Social Investment Fund with the requirements of the international standard ISO 9001: 2015. This decision is registered at the DQS database under number 496642 QM15. USIF quality management system covers the sphere of social projects implementation.
in detail
KfW Senior Project Manager visited Melitopol
KfW Senior Project Manager visited Melitopol
Aug. 1, 2019, 8:05 a.m.
On 29 July 2019 Senior Project Manager from KfW Frankfurt headquarters Larissa Schönfeld and Project Coordinator from KfW Bureau in Kyiv Vitali Shmeriga visited objects, located in Melitopol (Zaporizhzhia region) and renovated under ‘Promotion of Social Infrastructure Development. USIF V’ Project in order to provide internally displaced persons with housing.
in detail
KfW Senior Project Manager visited Melitopol
KfW Senior Project Manager visited Melitopol
Aug. 1, 2019, 8:05 a.m.
On 29 July 2019 Senior Project Manager from KfW Frankfurt headquarters Larissa Schönfeld and Project Coordinator from KfW Bureau in Kyiv Vitali Shmeriga visited objects, located in Melitopol (Zaporizhzhia region) and renovated under ‘Promotion of Social Infrastructure Development. USIF V’ Project in order to provide internally displaced persons with housing.
in detail
KfW Senior Project Manager visited Melitopol
KfW Senior Project Manager visited Melitopol
Aug. 1, 2019, 8:05 a.m.
On 29 July 2019 Senior Project Manager from KfW Frankfurt headquarters Larissa Schönfeld and Project Coordinator from KfW Bureau in Kyiv Vitali Shmeriga visited objects, located in Melitopol (Zaporizhzhia region) and renovated under ‘Promotion of Social Infrastructure Development. USIF V’ Project in order to provide internally displaced persons with housing.
in detail
«Community-based social service delivery» Project implementation in Odesa region is ongoing
«Community-based social service delivery» Project implementation in Odesa region is ongoing
July 9, 2019, 5:52 a.m.
On June-July 2019 Odessa territorial communities continue conducting community forums and setting up local initiative groups (Subprojects Implementation Partners (SIPs).
in detail
The apartment building in Pavlograd opened its doors for internally displaced persons
The apartment building in Pavlograd opened its doors for internally displaced persons
June 27, 2019, 8:01 a.m.
A solemn opening of the apartment building for internally displaced persons was held on June 26, in Pavlohrad (Dnipropetrovsk region). Due to effective implementation by the Ukrainian Social Investment Fund of USIF V Project, funded by the German Government through KfW Development Bank, 42 internally displaced persons were provided with housing in 19 fully-equipped apartments (14 one-room, 4 two-room and 1 three-room).
in detail
The apartment building in Pavlograd opened its doors for internally displaced persons
The apartment building in Pavlograd opened its doors for internally displaced persons
June 27, 2019, 8:01 a.m.
A solemn opening of the apartment building for internally displaced persons was held on June 26, in Pavlohrad (Dnipropetrovsk region). Due to effective implementation by the Ukrainian Social Investment Fund of USIF V Project, funded by the German Government through KfW Development Bank, 42 internally displaced persons were provided with housing in 19 fully-equipped apartments (14 one-room, 4 two-room and 1 three-room).
in detail
The apartment building in Pavlograd opened its doors for internally displaced persons
The apartment building in Pavlograd opened its doors for internally displaced persons
June 27, 2019, 8:01 a.m.
A solemn opening of the apartment building for internally displaced persons was held on June 26, in Pavlohrad (Dnipropetrovsk region). Due to effective implementation by the Ukrainian Social Investment Fund of USIF V Project, funded by the German Government through KfW Development Bank, 42 internally displaced persons were provided with housing in 19 fully-equipped apartments (14 one-room, 4 two-room and 1 three-room).
in detail
The apartment building in Pavlograd opened its doors for internally displaced persons
The apartment building in Pavlograd opened its doors for internally displaced persons
June 27, 2019, 8:01 a.m.
A solemn opening of the apartment building for internally displaced persons was held on June 26, in Pavlohrad (Dnipropetrovsk region). Due to effective implementation by the Ukrainian Social Investment Fund of USIF V Project, funded by the German Government through KfW Development Bank, 42 internally displaced persons were provided with housing in 19 fully-equipped apartments (14 one-room, 4 two-room and 1 three-room).
in detail
The first community forum within “Community-Based Social Service Delivery” Project was held in Saranchuki amalgamated community
The first community forum within “Community-Based Social Service Delivery” Project was held in Saranchuki amalgamated community
June 14, 2019, 11:07 p.m.
The first community forum within the framework of the “Community-Based Social Service Delivery” Project was held in Ternopil region. Thіs positive practice was set by Saranchuki amalgamated territorial community. The main goal of the forum was to discuss matters related to participation in the Project and the most acute local problems as well as possible ways of their solution by means of implementation of community-based social protection services subprojects with support of USIF, the World Bank and Japan Social Development Fund.
in detail
The first community forum within “Community-Based Social Service Delivery” Project was held in Saranchuki amalgamated community
The first community forum within “Community-Based Social Service Delivery” Project was held in Saranchuki amalgamated community
June 14, 2019, 11:07 p.m.
The first community forum within the framework of the “Community-Based Social Service Delivery” Project was held in Ternopil region. Thіs positive practice was set by Saranchuki amalgamated territorial community. The main goal of the forum was to discuss matters related to participation in the Project and the most acute local problems as well as possible ways of their solution by means of implementation of community-based social protection services subprojects with support of USIF, the World Bank and Japan Social Development Fund.
in detail
The first community forum within “Community-Based Social Service Delivery” Project was held in Saranchuki amalgamated community
The first community forum within “Community-Based Social Service Delivery” Project was held in Saranchuki amalgamated community
June 14, 2019, 11:07 p.m.
The first community forum within the framework of the “Community-Based Social Service Delivery” Project was held in Ternopil region. Thіs positive practice was set by Saranchuki amalgamated territorial community. The main goal of the forum was to discuss matters related to participation in the Project and the most acute local problems as well as possible ways of their solution by means of implementation of community-based social protection services subprojects with support of USIF, the World Bank and Japan Social Development Fund.
in detail
The first community forum within “Community-Based Social Service Delivery” Project was held in Saranchuki amalgamated community
The first community forum within “Community-Based Social Service Delivery” Project was held in Saranchuki amalgamated community
June 14, 2019, 11:07 p.m.
The first community forum within the framework of the “Community-Based Social Service Delivery” Project was held in Ternopil region. Thіs positive practice was set by Saranchuki amalgamated territorial community. The main goal of the forum was to discuss matters related to participation in the Project and the most acute local problems as well as possible ways of their solution by means of implementation of community-based social protection services subprojects with support of USIF, the World Bank and Japan Social Development Fund.
in detail
The mechanism of interaction with Ternopil Regional State Administration under «Community-based Social Service Delivery» Project is defined
The mechanism of interaction with Ternopil Regional State Administration under «Community-based Social Service Delivery» Project is defined
May 24, 2019, 1:45 p.m.
The working meeting with Ternopil Regional State Administration team, headed by the Deputy Chairman of RSA Svitlana Bezpoptseva, was held on May 23, 2019 in Ternopil in the framework of «Community-based Social Service Delivery» Project implementation.
in detail
The mechanism of interaction with Ternopil Regional State Administration under «Community-based Social Service Delivery» Project is defined
The mechanism of interaction with Ternopil Regional State Administration under «Community-based Social Service Delivery» Project is defined
May 24, 2019, 1:45 p.m.
The working meeting with Ternopil Regional State Administration team, headed by the Deputy Chairman of RSA Svitlana Bezpoptseva, was held on May 23, 2019 in Ternopil in the framework of «Community-based Social Service Delivery» Project implementation.
in detail
The mechanism of interaction with Ternopil Regional State Administration under «Community-based Social Service Delivery» Project is defined
The mechanism of interaction with Ternopil Regional State Administration under «Community-based Social Service Delivery» Project is defined
May 24, 2019, 1:45 p.m.
The working meeting with Ternopil Regional State Administration team, headed by the Deputy Chairman of RSA Svitlana Bezpoptseva, was held on May 23, 2019 in Ternopil in the framework of «Community-based Social Service Delivery» Project implementation.
in detail
The mechanism of interaction with Ternopil Regional State Administration under «Community-based Social Service Delivery» Project is defined
The mechanism of interaction with Ternopil Regional State Administration under «Community-based Social Service Delivery» Project is defined
May 24, 2019, 1:45 p.m.
The working meeting with Ternopil Regional State Administration team, headed by the Deputy Chairman of RSA Svitlana Bezpoptseva, was held on May 23, 2019 in Ternopil in the framework of «Community-based Social Service Delivery» Project implementation.
in detail
Memorandums on cooperation with local authorities and community representatives on subprojects implementation under USIF VI Project in Lugansk and Kharkiv regions are signed
Memorandums on cooperation with local authorities and community representatives on subprojects implementation under USIF VI Project in Lugansk and Kharkiv regions are signed
May 24, 2019, 10:41 a.m.
In the framework of the visit of the deputy Executive Director of the Ukrainian Social Investment Fund Oleg Ovchinnikov to Lugansk and Kharkiv regions (21-22.05.2019) memorandums on cooperation with local authorities and community representatives on subprojects implementation under USIF VI Project in these two regions were signed.
in detail
Memorandums on cooperation with local authorities and community representatives on subprojects implementation under USIF VI Project in Lugansk and Kharkiv regions are signed
Memorandums on cooperation with local authorities and community representatives on subprojects implementation under USIF VI Project in Lugansk and Kharkiv regions are signed
May 24, 2019, 10:41 a.m.
In the framework of the visit of the deputy Executive Director of the Ukrainian Social Investment Fund Oleg Ovchinnikov to Lugansk and Kharkiv regions (21-22.05.2019) memorandums on cooperation with local authorities and community representatives on subprojects implementation under USIF VI Project in these two regions were signed.
in detail
Memorandums on cooperation with local authorities and community representatives on subprojects implementation under USIF VI Project in Lugansk and Kharkiv regions are signed
Memorandums on cooperation with local authorities and community representatives on subprojects implementation under USIF VI Project in Lugansk and Kharkiv regions are signed
May 24, 2019, 10:41 a.m.
In the framework of the visit of the deputy Executive Director of the Ukrainian Social Investment Fund Oleg Ovchinnikov to Lugansk and Kharkiv regions (21-22.05.2019) memorandums on cooperation with local authorities and community representatives on subprojects implementation under USIF VI Project in these two regions were signed.
in detail
Memorandums on cooperation with local authorities and community representatives on subprojects implementation under USIF VI Project in Lugansk and Kharkiv regions are signed
Memorandums on cooperation with local authorities and community representatives on subprojects implementation under USIF VI Project in Lugansk and Kharkiv regions are signed
May 24, 2019, 10:41 a.m.
In the framework of the visit of the deputy Executive Director of the Ukrainian Social Investment Fund Oleg Ovchinnikov to Lugansk and Kharkiv regions (21-22.05.2019) memorandums on cooperation with local authorities and community representatives on subprojects implementation under USIF VI Project in these two regions were signed.
in detail
Germany expands support for Ukrainian reforms
Germany expands support for Ukrainian reforms
May 20, 2019, 10:01 a.m.
Starting from May this year, the scope of areas in which Germany cooperates with and provides assistance to Ukraine will be expanded to include support in advancement of decentralization reform by investing in rural healthcare facilities renovation.
in detail
Germany expands support for Ukrainian reforms
Germany expands support for Ukrainian reforms
May 20, 2019, 10:01 a.m.
Starting from May this year, the scope of areas in which Germany cooperates with and provides assistance to Ukraine will be expanded to include support in advancement of decentralization reform by investing in rural healthcare facilities renovation.
in detail
Germany expands support for Ukrainian reforms
Germany expands support for Ukrainian reforms
May 20, 2019, 10:01 a.m.
Starting from May this year, the scope of areas in which Germany cooperates with and provides assistance to Ukraine will be expanded to include support in advancement of decentralization reform by investing in rural healthcare facilities renovation.
in detail
Germany expands support for Ukrainian reforms
Germany expands support for Ukrainian reforms
May 20, 2019, 10:01 a.m.
Starting from May this year, the scope of areas in which Germany cooperates with and provides assistance to Ukraine will be expanded to include support in advancement of decentralization reform by investing in rural healthcare facilities renovation.
in detail
Germany expands support for Ukrainian reforms
Germany expands support for Ukrainian reforms
May 20, 2019, 10:01 a.m.
Starting from May this year, the scope of areas in which Germany cooperates with and provides assistance to Ukraine will be expanded to include support in advancement of decentralization reform by investing in rural healthcare facilities renovation.
in detail
Launch of Community-Based Social Service Delivery Project in Odesa region
Launch of Community-Based Social Service Delivery Project in Odesa region
May 3, 2019, 12:11 p.m.
The Community-Based Social Service Delivery Project, financed by Japan Social Development Fund through the World Bank, was officially launched by the Ukrainian Social Investment Fund in Odesa region.  Due to the Project implementation the amalgamated territorial communities, self-governments/local authorities of Odessa region will be able to provide communities residents with prioritized social services.
in detail
Launch of Community-Based Social Service Delivery Project in Odesa region
Launch of Community-Based Social Service Delivery Project in Odesa region
May 3, 2019, 12:11 p.m.
The Community-Based Social Service Delivery Project, financed by Japan Social Development Fund through the World Bank, was officially launched by the Ukrainian Social Investment Fund in Odesa region.  Due to the Project implementation the amalgamated territorial communities, self-governments/local authorities of Odessa region will be able to provide communities residents with prioritized social services.
in detail
Launch of Community-Based Social Service Delivery Project in Odesa region
Launch of Community-Based Social Service Delivery Project in Odesa region
May 3, 2019, 12:11 p.m.
The Community-Based Social Service Delivery Project, financed by Japan Social Development Fund through the World Bank, was officially launched by the Ukrainian Social Investment Fund in Odesa region.  Due to the Project implementation the amalgamated territorial communities, self-governments/local authorities of Odessa region will be able to provide communities residents with prioritized social services.
in detail
Launch of Community-Based Social Service Delivery Project in Odesa region
Launch of Community-Based Social Service Delivery Project in Odesa region
May 3, 2019, 12:11 p.m.
The Community-Based Social Service Delivery Project, financed by Japan Social Development Fund through the World Bank, was officially launched by the Ukrainian Social Investment Fund in Odesa region.  Due to the Project implementation the amalgamated territorial communities, self-governments/local authorities of Odessa region will be able to provide communities residents with prioritized social services.
in detail
Launch of Community-Based Social Service Delivery Project in Odesa region
Launch of Community-Based Social Service Delivery Project in Odesa region
May 3, 2019, 12:11 p.m.
The Community-Based Social Service Delivery Project, financed by Japan Social Development Fund through the World Bank, was officially launched by the Ukrainian Social Investment Fund in Odesa region.  Due to the Project implementation the amalgamated territorial communities, self-governments/local authorities of Odessa region will be able to provide communities residents with prioritized social services.
in detail
USIF has created 225 additional places for children in Kyiv kindergartens since the beginning of this year
USIF has created 225 additional places for children in Kyiv kindergartens since the beginning of this year
April 10, 2019, 8:21 a.m.
Within "Construction Works" component of phase II of USIF V Project, being implemented in cities of Kyiv and Lviv, in the 1th quarter of the year 2019, renovation and construction works were completed in Lviv dormitory, where 25 IDPs out of 80 planned are already settled, and in 3 Kyiv kindergartens, namely:
in detail
USIF has created 225 additional places for children in Kyiv kindergartens since the beginning of this year
USIF has created 225 additional places for children in Kyiv kindergartens since the beginning of this year
April 10, 2019, 8:21 a.m.
Within "Construction Works" component of phase II of USIF V Project, being implemented in cities of Kyiv and Lviv, in the 1th quarter of the year 2019, renovation and construction works were completed in Lviv dormitory, where 25 IDPs out of 80 planned are already settled, and in 3 Kyiv kindergartens, namely:
in detail
USIF has created 225 additional places for children in Kyiv kindergartens since the beginning of this year
USIF has created 225 additional places for children in Kyiv kindergartens since the beginning of this year
April 10, 2019, 8:21 a.m.
Within "Construction Works" component of phase II of USIF V Project, being implemented in cities of Kyiv and Lviv, in the 1th quarter of the year 2019, renovation and construction works were completed in Lviv dormitory, where 25 IDPs out of 80 planned are already settled, and in 3 Kyiv kindergartens, namely:
in detail
USIF has created 225 additional places for children in Kyiv kindergartens since the beginning of this year
USIF has created 225 additional places for children in Kyiv kindergartens since the beginning of this year
April 10, 2019, 8:21 a.m.
Within "Construction Works" component of phase II of USIF V Project, being implemented in cities of Kyiv and Lviv, in the 1th quarter of the year 2019, renovation and construction works were completed in Lviv dormitory, where 25 IDPs out of 80 planned are already settled, and in 3 Kyiv kindergartens, namely:
in detail
Due to USIF Project teachers of Kyiv kindergartens improve their knowledge of inclusive education
Due to USIF Project teachers of Kyiv kindergartens improve their knowledge of inclusive education
March 20, 2019, 11:40 a.m.
A three-day theoretical and practical training on the topic: "Inclusive education: preschool institutions practice” started in Kyiv today. The event is organized for specialists of four Kyiv kindergartens, participating in the "Promotion of social infrastructure development. USIF.V" Project and dealing with the educational process for children with special needs.
in detail
Due to USIF Project teachers of Kyiv kindergartens improve their knowledge of inclusive education
Due to USIF Project teachers of Kyiv kindergartens improve their knowledge of inclusive education
March 20, 2019, 11:40 a.m.
A three-day theoretical and practical training on the topic: "Inclusive education: preschool institutions practice” started in Kyiv today. The event is organized for specialists of four Kyiv kindergartens, participating in the "Promotion of social infrastructure development. USIF.V" Project and dealing with the educational process for children with special needs.
in detail
Social support to internally displaced persons by case management method will promote their further integration into communities
Social support to internally displaced persons by case management method will promote their further integration into communities
March 20, 2019, 11:23 a.m.
USIF promotes integration of internally displaced persons (IDPs) into hosting communities, not only through creation of housing for them, but also by introducing new approaches to social work.
in detail
Social support to internally displaced persons by case management method will promote their further integration into communities
Social support to internally displaced persons by case management method will promote their further integration into communities
March 20, 2019, 11:23 a.m.
USIF promotes integration of internally displaced persons (IDPs) into hosting communities, not only through creation of housing for them, but also by introducing new approaches to social work.
in detail
Kiev kindergartens are being equipped with appliances for temperature and humidity control
Kiev kindergartens are being equipped with appliances for temperature and humidity control
March 14, 2019, 10:38 a.m.
Within the framework of phase 2 of "Promotion of Social Infrastructure V" Project implemented by the Ukrainian Social Investment Fund in Kyiv with the use of German Government funds provided through KfW, all kindergartens - Project participants are being equipped with thermohydrometers.
in detail
Kiev kindergartens are being equipped with appliances for temperature and humidity control
Kiev kindergartens are being equipped with appliances for temperature and humidity control
March 14, 2019, 10:38 a.m.
Within the framework of phase 2 of "Promotion of Social Infrastructure V" Project implemented by the Ukrainian Social Investment Fund in Kyiv with the use of German Government funds provided through KfW, all kindergartens - Project participants are being equipped with thermohydrometers.
in detail
Kiev kindergartens are being equipped with appliances for temperature and humidity control
Kiev kindergartens are being equipped with appliances for temperature and humidity control
March 14, 2019, 10:38 a.m.
Within the framework of phase 2 of "Promotion of Social Infrastructure V" Project implemented by the Ukrainian Social Investment Fund in Kyiv with the use of German Government funds provided through KfW, all kindergartens - Project participants are being equipped with thermohydrometers.
in detail
Another 12 families of internally displaced persons have been provided with social housing under USIF V Project
Another 12 families of internally displaced persons have been provided with social housing under USIF V Project
Feb. 26, 2019, 11:59 a.m.
In Kharkiv region, in the village of Doslidne, located near the town of Krasnograd, the Ukrainian Social Investment Fund (USIF), with the use of the funds of German Government, provided through KfW Development Bank, renovated a two-story facility for housing of internally displaced persons.
in detail
Another 12 families of internally displaced persons have been provided with social housing under USIF V Project
Another 12 families of internally displaced persons have been provided with social housing under USIF V Project
Feb. 26, 2019, 11:59 a.m.
In Kharkiv region, in the village of Doslidne, located near the town of Krasnograd, the Ukrainian Social Investment Fund (USIF), with the use of the funds of German Government, provided through KfW Development Bank, renovated a two-story facility for housing of internally displaced persons.
in detail
Another 12 families of internally displaced persons have been provided with social housing under USIF V Project
Another 12 families of internally displaced persons have been provided with social housing under USIF V Project
Feb. 26, 2019, 11:59 a.m.
In Kharkiv region, in the village of Doslidne, located near the town of Krasnograd, the Ukrainian Social Investment Fund (USIF), with the use of the funds of German Government, provided through KfW Development Bank, renovated a two-story facility for housing of internally displaced persons.
in detail
Another 12 families of internally displaced persons have been provided with social housing under USIF V Project
Another 12 families of internally displaced persons have been provided with social housing under USIF V Project
Feb. 26, 2019, 11:59 a.m.
In Kharkiv region, in the village of Doslidne, located near the town of Krasnograd, the Ukrainian Social Investment Fund (USIF), with the use of the funds of German Government, provided through KfW Development Bank, renovated a two-story facility for housing of internally displaced persons.
in detail
Another 12 families of internally displaced persons have been provided with social housing under USIF V Project
Another 12 families of internally displaced persons have been provided with social housing under USIF V Project
Feb. 26, 2019, 11:59 a.m.
In Kharkiv region, in the village of Doslidne, located near the town of Krasnograd, the Ukrainian Social Investment Fund (USIF), with the use of the funds of German Government, provided through KfW Development Bank, renovated a two-story facility for housing of internally displaced persons.
in detail
Another 12 families of internally displaced persons have been provided with social housing under USIF V Project
Another 12 families of internally displaced persons have been provided with social housing under USIF V Project
Feb. 26, 2019, 11:59 a.m.
In Kharkiv region, in the village of Doslidne, located near the town of Krasnograd, the Ukrainian Social Investment Fund (USIF), with the use of the funds of German Government, provided through KfW Development Bank, renovated a two-story facility for housing of internally displaced persons.
in detail
Another 12 families of internally displaced persons have been provided with social housing under USIF V Project
Another 12 families of internally displaced persons have been provided with social housing under USIF V Project
Feb. 26, 2019, 11:59 a.m.
In Kharkiv region, in the village of Doslidne, located near the town of Krasnograd, the Ukrainian Social Investment Fund (USIF), with the use of the funds of German Government, provided through KfW Development Bank, renovated a two-story facility for housing of internally displaced persons.
in detail
Another 12 families of internally displaced persons have been provided with social housing under USIF V Project
Another 12 families of internally displaced persons have been provided with social housing under USIF V Project
Feb. 26, 2019, 11:59 a.m.
In Kharkiv region, in the village of Doslidne, located near the town of Krasnograd, the Ukrainian Social Investment Fund (USIF), with the use of the funds of German Government, provided through KfW Development Bank, renovated a two-story facility for housing of internally displaced persons.
in detail
USIF Supervisory Board endorsed results of the Fund activities in 2018 and approved its work plan and budget for the current year
USIF Supervisory Board endorsed results of the Fund activities in 2018 and approved its work plan and budget for the current year
Jan. 30, 2019, 12:08 p.m.
On January 29, 2019, the first in the current year meeting of the Supervisory Board (SB) of the Ukrainian Social Investment Fund (USIF) was held in Kyiv. SB members examined and endorsed the report on implementation of the budget and the annual plan of activities of USIF in the 4th quarter and in the year 2018 as a whole.
in detail
USIF Supervisory Board endorsed results of the Fund activities in 2018 and approved its work plan and budget for the current year
USIF Supervisory Board endorsed results of the Fund activities in 2018 and approved its work plan and budget for the current year
Jan. 30, 2019, 12:08 p.m.
On January 29, 2019, the first in the current year meeting of the Supervisory Board (SB) of the Ukrainian Social Investment Fund (USIF) was held in Kyiv. SB members examined and endorsed the report on implementation of the budget and the annual plan of activities of USIF in the 4th quarter and in the year 2018 as a whole.
in detail
USIF Supervisory Board endorsed results of the Fund activities in 2018 and approved its work plan and budget for the current year
USIF Supervisory Board endorsed results of the Fund activities in 2018 and approved its work plan and budget for the current year
Jan. 30, 2019, 12:08 p.m.
On January 29, 2019, the first in the current year meeting of the Supervisory Board (SB) of the Ukrainian Social Investment Fund (USIF) was held in Kyiv. SB members examined and endorsed the report on implementation of the budget and the annual plan of activities of USIF in the 4th quarter and in the year 2018 as a whole.
in detail
USIF Supervisory Board endorsed results of the Fund activities in 2018 and approved its work plan and budget for the current year
USIF Supervisory Board endorsed results of the Fund activities in 2018 and approved its work plan and budget for the current year
Jan. 30, 2019, 12:08 p.m.
On January 29, 2019, the first in the current year meeting of the Supervisory Board (SB) of the Ukrainian Social Investment Fund (USIF) was held in Kyiv. SB members examined and endorsed the report on implementation of the budget and the annual plan of activities of USIF in the 4th quarter and in the year 2018 as a whole.
in detail
USIF Supervisory Board endorsed results of the Fund activities in 2018 and approved its work plan and budget for the current year
USIF Supervisory Board endorsed results of the Fund activities in 2018 and approved its work plan and budget for the current year
Jan. 30, 2019, 12:08 p.m.
On January 29, 2019, the first in the current year meeting of the Supervisory Board (SB) of the Ukrainian Social Investment Fund (USIF) was held in Kyiv. SB members examined and endorsed the report on implementation of the budget and the annual plan of activities of USIF in the 4th quarter and in the year 2018 as a whole.
in detail
З Новим роком і Різдвом Христовим!
З Новим роком і Різдвом Христовим!
Dec. 29, 2018, 8:28 a.m.
Дорогі друзі та партнери! Керівництво та колектив Українського фонду соціальних інвестицій щиро вітає Вас з Новим роком і Різдвом Христовим! Нехай ці яскраві зимові свята наповнять Вашу оселю миром, теплом, добробутом, радістю та любов’ю! Нових Вам життєвих звершень, міцного здоров’я та успіхів у 2019-му році!
in detail
USIF HAS PRESENTED ITS RESULTS ON THE NATIONAL CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT FORUM
USIF HAS PRESENTED ITS RESULTS ON THE NATIONAL CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT FORUM
Nov. 29, 2018, 6 p.m.
On November 29, in Kyiv, consultant for capacity building and training Kateryna Dergachova and senior community development consultant Hanna Aladzalyan participated in 7th Civil Society Development Forum.
in detail
USIF HAS PRESENTED ITS RESULTS ON THE NATIONAL CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT FORUM
USIF HAS PRESENTED ITS RESULTS ON THE NATIONAL CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT FORUM
Nov. 29, 2018, 6 p.m.
On November 29, in Kyiv, consultant for capacity building and training Kateryna Dergachova and senior community development consultant Hanna Aladzalyan participated in 7th Civil Society Development Forum.
in detail
USIF HAS PRESENTED ITS RESULTS ON THE NATIONAL CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT FORUM
USIF HAS PRESENTED ITS RESULTS ON THE NATIONAL CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT FORUM
Nov. 29, 2018, 6 p.m.
On November 29, in Kyiv, consultant for capacity building and training Kateryna Dergachova and senior community development consultant Hanna Aladzalyan participated in 7th Civil Society Development Forum.
in detail
United Nations Refugee Agency and Charitable Foundation "The right to protection" consider USIF Project on provision of social housing for internally displaced persons to be one of the most effective in Ukraine
United Nations Refugee Agency and Charitable Foundation "The right to protection" consider USIF Project on provision of social housing for internally displaced persons to be one of the most effective in Ukraine
Nov. 20, 2018, 6 p.m.
On November 20, Deputy Executive Director of the Ukrainian Social Investment Fund Oleg Ovchinnikov and consultant for capacity building and training Kateryna Dergachova attended presentation of the "Analytical review of regional programs for provision of housing for internally displaced persons".
in detail
Preliminary USIF VI information campaign is conducted in all regions of its potential implementation
Preliminary USIF VI information campaign is conducted in all regions of its potential implementation
Nov. 19, 2018, noon
On 14-15.11.2018 Deputy USIF Executive Director Oleg Ovchinnikov and director of the Eastern Regional Office of the Fund Sergey Kadygrob visited Dnipropetrovsk and the Zaporizhzhya regions.
in detail
Preliminary USIF VI information campaign is conducted in all regions of its potential implementation
Preliminary USIF VI information campaign is conducted in all regions of its potential implementation
Nov. 19, 2018, noon
On 14-15.11.2018 Deputy USIF Executive Director Oleg Ovchinnikov and director of the Eastern Regional Office of the Fund Sergey Kadygrob visited Dnipropetrovsk and the Zaporizhzhya regions.
in detail
ЗМІ Дніпропетровської області про новий проект УФСІ
ЗМІ Дніпропетровської області про новий проект УФСІ
Nov. 16, 2018, 6 p.m.
За результатами зустрічі представників УФСІ з Головою Дніпропетровської обласної ради Глібом Пригуновим 14 листопада 2018 року, прес-службою обласної Ради та кількома регіональними інтернет ресурсами розміщені відповідні повідомлення.
in detail
Information campaign on USIF.VI Project has been launched
Information campaign on USIF.VI Project has been launched
Oct. 19, 2018, 6 p.m.
The Ukrainian Social Investment Fund has launched an information campaign for the implementation of the new Project – ‘Promotion of Social Infrastructure Development. USIF.VI’.
in detail
Information campaign on USIF.VI Project has been launched
Information campaign on USIF.VI Project has been launched
Oct. 19, 2018, 6 p.m.
The Ukrainian Social Investment Fund has launched an information campaign for the implementation of the new Project – ‘Promotion of Social Infrastructure Development. USIF.VI’.
in detail
Information campaign on USIF.VI Project has been launched
Information campaign on USIF.VI Project has been launched
Oct. 19, 2018, 6 p.m.
The Ukrainian Social Investment Fund has launched an information campaign for the implementation of the new Project – ‘Promotion of Social Infrastructure Development. USIF.VI’.
in detail
6 more groups’ facilities were restored in 3 kindergartens in Desnianskyi district of Kyiv due to USIF Project
6 more groups’ facilities were restored in 3 kindergartens in Desnianskyi district of Kyiv due to USIF Project
Oct. 3, 2018, noon
In September 2018, about 150 children from Desnianskyi district of the capital were provided with an opportunity to attend new groups.
in detail
IDPs met in Lviv to exchange their experiences and best practices of integration and adaptation
IDPs met in Lviv to exchange their experiences and best practices of integration and adaptation
Oct. 1, 2018, 6 p.m.
IDPs met in Lviv to exchange their experiences and best practices of integration and adaptation due to USIF project (VIDEO)
in detail
IDPs met in Lviv to exchange their experiences and best practices of integration and adaptation
IDPs met in Lviv to exchange their experiences and best practices of integration and adaptation
Oct. 1, 2018, 6 p.m.
IDPs met in Lviv to exchange their experiences and best practices of integration and adaptation due to USIF project (VIDEO)
in detail
Press-Release
Press-Release
Sept. 30, 2018, 6 p.m.
An extraordinary retreat meeting of USIF’ Supervisory Board was held on August 30, 2018 in the town of Dergachi, Kharkiv region.
in detail
Press-Release
Press-Release
Sept. 30, 2018, 6 p.m.
An extraordinary retreat meeting of USIF’ Supervisory Board was held on August 30, 2018 in the town of Dergachi, Kharkiv region.
in detail
Japan has provided Ukraine with nearly $ 3 million for development of social services in Odesa and Ternopil regions
Japan has provided Ukraine with nearly $ 3 million for development of social services in Odesa and Ternopil regions
Sept. 27, 2018, 6 p.m.
The Grant Agreement aimed at implementation of ‘Community - Based Social Service Delivery’ Project was signed on September 27, 2018 at the World Bank Kyiv Representation.
in detail
USIF Deputy Executive Director attended the round table where realization of IPDs right to housing was discussed
USIF Deputy Executive Director attended the round table where realization of IPDs right to housing was discussed
Sept. 25, 2018, 6 p.m.
On September 25, 2018, with the support of the Council of Europe, a round table, devoted to issues of realization of the right of internally displaced persons to housing, was held in Kyiv.
in detail
USIF Deputy Executive Director attended the round table where realization of IPDs right to housing was discussed
USIF Deputy Executive Director attended the round table where realization of IPDs right to housing was discussed
Sept. 25, 2018, 6 p.m.
On September 25, 2018, with the support of the Council of Europe, a round table, devoted to issues of realization of the right of internally displaced persons to housing, was held in Kyiv.
in detail
Сompliance of USIF quality management system with international standard ISO 9001: 2015 requirements has been again confirmed
Сompliance of USIF quality management system with international standard ISO 9001: 2015 requirements has been again confirmed
Sept. 20, 2018, noon
The certification body - DQS GmbH has taken a positive decision on the confirmation of the certificate of compliance of the quality management system of Ukrainian Social Investment Fund.
in detail
Сompliance of USIF quality management system with international standard ISO 9001: 2015 requirements has been again confirmed
Сompliance of USIF quality management system with international standard ISO 9001: 2015 requirements has been again confirmed
Sept. 20, 2018, noon
The certification body - DQS GmbH has taken a positive decision on the confirmation of the certificate of compliance of the quality management system of Ukrainian Social Investment Fund.
in detail
30 IDPs got keys to social housing facilities in Bohodukhiv
30 IDPs got keys to social housing facilities in Bohodukhiv
July 31, 2018, 6 p.m.
30 internally displaced persons (IDPs) got keys to social housing facilities in the town of Bohodukhiv (Kharkiv region) today.
in detail
30 IDPs got keys to social housing facilities in Bohodukhiv
30 IDPs got keys to social housing facilities in Bohodukhiv
July 31, 2018, 6 p.m.
30 internally displaced persons (IDPs) got keys to social housing facilities in the town of Bohodukhiv (Kharkiv region) today.
in detail
У дитячому садку Києва №812 відкрито дві додаткові групи
У дитячому садку Києва №812 відкрито дві додаткові групи
Jan. 13, 2017, 6 p.m.
Приміщення, які не працювали, відремонтовано за грантові кошти уряду Німеччини
in detail
У дитячому садку Києва №812 відкрито дві додаткові групи
У дитячому садку Києва №812 відкрито дві додаткові групи
Jan. 13, 2017, 6 p.m.
Приміщення, які не працювали, відремонтовано за грантові кошти уряду Німеччини
in detail