УВАГА, КОНКУРС СУБПРОЕКТІВ ПО СТВОРЕННЮ ЖИТЛА ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ!

Український фонд соціальних інвестицій, що діє на підставі постанови Кабінету Міністрів України №740 від 28.04.2000 оголошує конкурс субпроектів зі створення житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Конкурс проводиться в рамках проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, УФСІ VI», який фінансується Урядом Федеративної Республіки Німеччини через Німецький банк розвитку KfW.

Основною метою Проекту є підтримка інфраструктурних заходів в українських громадах з високою часткою ВПО шляхом створення для них житла та ремонту об’єктів соціальної сфери, таких як школи та дитячі садки. 

У рамках конкурсу будуть відібрані об’єкти, на яких можна створити умови для проживання ВПО (житлові будинки, гуртожитки та інші об’єкти для проживання). Громада, у якій буде відібрано житловий об’єкт для проживання ВПО, матиме право обрати ще один об’єкт соціальної інфраструктури (дитячий садок або школу) для відновлення/ремонту за рахунок коштів гранту Уряду Німеччини з метою створення додаткових місць та покращення умов надання послуг.

Основні умови участі у конкурсі

При визначенні та реалізації субпроектів УФСІ буде враховувати наступні ключові засади:

 1. Субпроекти можуть впроваджуватись у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у підконтрольних Україні районах Донецької та Луганської областей.
 2. Субпроекти можуть впроваджуватись лише у містах та селищах де проживає значна кількість ВПО та є реальні можливості для працевлаштування ВПО (крім обласних центрів).
 3. Субпроекти з відновлення закладів соціальної інфраструктури (дитячі садки, школи) будуть фінансуватися тільки у тих громадах, в яких реалізовуватиметься субпроект із створення житла для ВПО.
 4. Максимальний бюджет кожного субпроекту не має перевищувати еквіваленту 500 000 Євро. Витрати безпосередньо на будівництво не повинні перевищувати 450 000 Євро.
 5. Місцева громада та місцева влада має бути залучена до підготовки субпроектів через ініціативну групу - Партнера з впровадження субпроекту (ПВСП) і бути готовою, за підтримки УФСІ, брати активну участь у підготовці (зокрема надати проектно-кошторисну документацію), впровадженні та забезпеченні подальшої життєздатності субпроекту, включаючи комплектацію об’єктів необхідним обладнанням та меблями. ВПО також мають право брати участь у роботі ПВСП.
 6. Власники об'єктів мають вирішувати питання щодо отримання дозвільних документів на початок будівництва та введення будівлі в експлуатацію після його завершення, проходження додаткових будівельних експертиз, за необхідності.
 7. Кожен орган місцевої влади повинен розробити та затвердити порядки поселення та проживання ВПО у відновлених будівлях, якими не встановлюється максимальний термін проживання, після завершення якого, мешканець може бути примусово виселений.
 8. Всі об’єкти будівництва повинні бути у державній або комунальній власності.
 9. Запропоновані об’єкти мають у подальшому використовуватись за призначенням щонайменше 15 років.
 10. Технічний стан об’єктів має бути таким, що дозволяє виконати будівельні роботи у короткі терміни.  Перевага буде надаватись об’єктам, що експлуатуються.
 11. Обов’язковою вимогою для об’єктів впровадження є необхідність виконання комплексу заходів з енергоефективності, які забезпечать суттєве зменшення експлуатаційних витрат.
 12. Наявність проектно-кошторисної документації щодо об’єкту, який пропонується відновити у рамках впровадження СП, або договору на її розроблення/коригування, надаватиме переваги при відборі СП. Громади через відповідні органи місцевої влади/місцевого самоврядування повинні надати необхідні дозволи на будівництво не пізніше ніж через 2 місяці після підписання контракту на виконання будівельних робіт.
 13. Впровадження субпроекту не повинне призвести до виникнення серйозних конфліктів.
 14. Впровадження субпроекту не повинне мати негативного соціального та екологічного впливу.
 15. Всі юридичні проблеми, пов’язані з впровадженням  субпроекту, мають бути вирішені.
 16. Перевага надаватиметься об’єктам, які:
 • потребують для відновлення менших питомих інвестицій на м2 площі будівлі;
 • можуть розмістити більшу кількість ВПО;
 • дозволяють включити ефективні заходи з енергозбереження в загальний обсяг будівельних робіт (у тому числі теплоізоляцію).
 1. Перевага буде надаватись громадам, які вже інвестували або планують інвестувати у впровадження субпроекту власні кошти, включаючи виконання будівельних робіт щодо зовнішніх інженерних мереж, благоустрою тощо.

Для участі у конкурсі субпроектів зацікавлені представники місцевої громади (ініціативна група) мають організувати та провести форум громад, метою якого є: обговорення та погодження з представниками громад наміру взяти участь у проекті УФСІ з ремонту житла для ВПО; вибір другого об’єкту для ремонту (школа або дитячий садок); обрання членів Партнера з впровадження субпроектів окремо для житлового об’єкту і школи/дитячого садка; документально оформити рішення форуму громади.

Партнер з впровадження субпроекту (ПВСП) – 3-5 представників територіальної громади, людей, уповноважених форумом громад, представляти інтереси громади, займатись підготовкою та впровадженням субпроекту (включаючи проведення тендерів на будівельні роботи та підписання договорів). Голова ПВСП обирається з числа перелічених осіб.

Для участі у конкурсі субпроектів ПВСП має заповнити форму субпроектної пропозиції, погодити її з місцевою владою разом з необхідними документами та надати їх УФСІ у терміни встановлені цим оголошенням.

Перелік документів для участі у конкурсі субпроектів:

 • субпроектна пропозиція встановленої форми;
 • витяг з протоколу Форуму громади, завірений підписом та печаткою власника об’єкту (за наявності), про обрання Партнера з впровадження субпроекту, з рішенням брати участь у конкурсі субпроектів;
 • реєстраційний список учасників Форуму громади;
 • лист-доручення для голови ПВСП, з підписом та печаткою власника об’єкту, в якому засвідчуються повноваження щодо виконання функцій замовника будівництва (у довільній формі);
 • довідка про власника та балансоутримувача об'єкту;
 • гарантійний лист від власника об'єкту про взяття на облік вартості ремонтно-будівельних робіт та обладнання, які будуть виконані/поставлені в результаті впровадження субпроекту та про збереження об'єкту у комунальній/державній власності (заборона відчуження) не менш як на 15 років;
 • гарантійний лист власника об’єкту щодо готовності оплатити розробку ПКД, проходження експертизи та влаштування зовнішніх інженерних мереж та щодо підключення об’єкта до усіх необхідних інженерних мереж, у тому числі, тимчасового підключення до відповідних інженерних мереж для забезпечення виконання будівельних робіт;
 • гарантійний лист власника об’єкту щодо готовності надати об’єкту статусу житлового та щодо забезпечення проживання ВПО у відновленому приміщенні без встановлення максимального терміну проживання, після завершення якого, мешканець може бути примусово виселений;
 • технічний паспорт БТІ;
 • довідка про право власності на земельну ділянку та будівлю;
 • довідка про кількість зареєстрованих в громаді ВПО;
 • довідка центру зайнятості про кількість безробітних на одну вакансію в громаді;
 • проектно-кошторисна документація та/або договір з проектною організацією на її виготовлення/коригування / або Звіт з технічного обстеження та технічні умови для підключення до інженерних мереж;
 • заповнений Опитувальний лист щодо можливого впливу субпроекту на навколишнє середовище.

Кінцевий термін подання документів від Партнерів з впровадження субпроектів на конкурс – 11 березня 2019 року.

Документи необхідно подавати за адресою:

Східне регіональне представництво Українського фонду соціальних інвестицій

м. Харків, вул. Сумська, 54

Контакти для отримання консультацій: моб.тел. (066) 592 6462, електронна пошта: kharkiv@usif.org.ua

Затвердження субпроектів для участі у конкурсі відбуватиметься після їх перевірки на відповідність зазначеним вище умовам. Відбір субпроектів до впровадження здійснюється відповідно до Регламенту (Посібника) діяльності УФСІ. Після затвердження відбору субпроектів до впровадження ПВСП (громада) отримає повідомлення про відбір/відхилення субпроекту.

Вам буде цікаво

Наглядова рада схвалила результати роботи УФСІ у 2018 році і затвердила річний план діяльності та бюджет Фонду на поточний рік
Наглядова рада схвалила результати роботи УФСІ у 2018 році і затвердила річний план діяльності та бюджет Фонду на поточний рік
30 січня 2019 р. 12:08
29 січня 2019 року у Києві було проведене перше у поточному році засідання наглядової ради Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ). Члени наглядової ради розглянули та затвердили звіт про виконання бюджету і плану діяльності УФСІ у ІV кварталі та у 2018 році у цілому.
детальніше
Наглядова рада схвалила результати роботи УФСІ у 2018 році і затвердила річний план діяльності та бюджет Фонду на поточний рік
Наглядова рада схвалила результати роботи УФСІ у 2018 році і затвердила річний план діяльності та бюджет Фонду на поточний рік
30 січня 2019 р. 12:08
29 січня 2019 року у Києві було проведене перше у поточному році засідання наглядової ради Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ). Члени наглядової ради розглянули та затвердили звіт про виконання бюджету і плану діяльності УФСІ у ІV кварталі та у 2018 році у цілому.
детальніше
Наглядова рада схвалила результати роботи УФСІ у 2018 році і затвердила річний план діяльності та бюджет Фонду на поточний рік
Наглядова рада схвалила результати роботи УФСІ у 2018 році і затвердила річний план діяльності та бюджет Фонду на поточний рік
30 січня 2019 р. 12:08
29 січня 2019 року у Києві було проведене перше у поточному році засідання наглядової ради Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ). Члени наглядової ради розглянули та затвердили звіт про виконання бюджету і плану діяльності УФСІ у ІV кварталі та у 2018 році у цілому.
детальніше
Наглядова рада схвалила результати роботи УФСІ у 2018 році і затвердила річний план діяльності та бюджет Фонду на поточний рік
Наглядова рада схвалила результати роботи УФСІ у 2018 році і затвердила річний план діяльності та бюджет Фонду на поточний рік
30 січня 2019 р. 12:08
29 січня 2019 року у Києві було проведене перше у поточному році засідання наглядової ради Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ). Члени наглядової ради розглянули та затвердили звіт про виконання бюджету і плану діяльності УФСІ у ІV кварталі та у 2018 році у цілому.
детальніше
Наглядова рада схвалила результати роботи УФСІ у 2018 році і затвердила річний план діяльності та бюджет Фонду на поточний рік
Наглядова рада схвалила результати роботи УФСІ у 2018 році і затвердила річний план діяльності та бюджет Фонду на поточний рік
30 січня 2019 р. 12:08
29 січня 2019 року у Києві було проведене перше у поточному році засідання наглядової ради Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ). Члени наглядової ради розглянули та затвердили звіт про виконання бюджету і плану діяльності УФСІ у ІV кварталі та у 2018 році у цілому.
детальніше
З Новим роком і Різдвом Христовим!
З Новим роком і Різдвом Христовим!
29 грудня 2018 р. 08:28
Дорогі друзі та партнери! Керівництво та колектив Українського фонду соціальних інвестицій щиро вітає Вас з Новим роком і Різдвом Христовим! Нехай ці яскраві зимові свята наповнять Вашу оселю миром, теплом, добробутом, радістю та любов’ю! Нових Вам життєвих звершень, міцного здоров’я та успіхів у 2019-му році!
детальніше
Представники УФСІ презентували роботу фонду на наймасовішому в Україні форумі громадських організацій
Представники УФСІ презентували роботу фонду на наймасовішому в Україні форумі громадських організацій
29 листопада 2018 р. 18:00
29 листопада в Києві консультант УФСІ з розвитку потенціалу та навчання Катерина Дергачова та головний консультант з розвитку громад Ганна Аладжальян взяли участь у 7-му Форумі організаційного розвитку громадянського суспільства.
детальніше
Представники УФСІ презентували роботу фонду на наймасовішому в Україні форумі громадських організацій
Представники УФСІ презентували роботу фонду на наймасовішому в Україні форумі громадських організацій
29 листопада 2018 р. 18:00
29 листопада в Києві консультант УФСІ з розвитку потенціалу та навчання Катерина Дергачова та головний консультант з розвитку громад Ганна Аладжальян взяли участь у 7-му Форумі організаційного розвитку громадянського суспільства.
детальніше
Представники УФСІ презентували роботу фонду на наймасовішому в Україні форумі громадських організацій
Представники УФСІ презентували роботу фонду на наймасовішому в Україні форумі громадських організацій
29 листопада 2018 р. 18:00
29 листопада в Києві консультант УФСІ з розвитку потенціалу та навчання Катерина Дергачова та головний консультант з розвитку громад Ганна Аладжальян взяли участь у 7-му Форумі організаційного розвитку громадянського суспільства.
детальніше
Агентство ООН у справах біженців та БФ «Право на захист» вважають проект УФСІ зі створення соціального житла для переселенців одним з найефективніших в Україні
Агентство ООН у справах біженців та БФ «Право на захист» вважають проект УФСІ зі створення соціального житла для переселенців одним з найефективніших в Україні
20 листопада 2018 р. 18:00
20 листопада в Києві заступник виконавчого директора Українського фонду соціальних інвестицій Олег Овчінніков і консультант з розвитку потенціалу та навчання Катерина Дергачова взяли участь у презентації «Аналітичного огляду регіональних програм щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб».
детальніше
Попередню інформаційну компанію щодо проекту УФСІ VI проведено у всіх потенційних регіонах впровадження
Попередню інформаційну компанію щодо проекту УФСІ VI проведено у всіх потенційних регіонах впровадження
19 листопада 2018 р. 12:00
14-15.11.2018 заступник виконавчого директора УФСІ Олег Овчінніков та директор Східного регіонального офісу Фонду Сергій Кадигроб відвідали Дніпропетровську та Запорізьку області.
детальніше
Попередню інформаційну компанію щодо проекту УФСІ VI проведено у всіх потенційних регіонах впровадження
Попередню інформаційну компанію щодо проекту УФСІ VI проведено у всіх потенційних регіонах впровадження
19 листопада 2018 р. 12:00
14-15.11.2018 заступник виконавчого директора УФСІ Олег Овчінніков та директор Східного регіонального офісу Фонду Сергій Кадигроб відвідали Дніпропетровську та Запорізьку області.
детальніше
ЗМІ Дніпропетровської області про новий проект УФСІ
ЗМІ Дніпропетровської області про новий проект УФСІ
16 листопада 2018 р. 18:00
За результатами зустрічі представників УФСІ з Головою Дніпропетровської обласної ради Глібом Пригуновим 14 листопада 2018 року, прес-службою обласної Ради та кількома регіональними інтернет ресурсами розміщені відповідні повідомлення.
детальніше
Інформаційну компанію щодо проекту УФСІ.VI розпочато
Інформаційну компанію щодо проекту УФСІ.VI розпочато
19 жовтня 2018 р. 18:00
Український фонд соціальних інвестицій розпочав інформаційну кампанію для впровадження нового Проекту - «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ. VI».
детальніше
Інформаційну компанію щодо проекту УФСІ.VI розпочато
Інформаційну компанію щодо проекту УФСІ.VI розпочато
19 жовтня 2018 р. 18:00
Український фонд соціальних інвестицій розпочав інформаційну кампанію для впровадження нового Проекту - «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ. VI».
детальніше
Інформаційну компанію щодо проекту УФСІ.VI розпочато
Інформаційну компанію щодо проекту УФСІ.VI розпочато
19 жовтня 2018 р. 18:00
Український фонд соціальних інвестицій розпочав інформаційну кампанію для впровадження нового Проекту - «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ. VI».
детальніше
Завдяки проекту УФСІ в Деснянському районі Києва відновлено ще 6 груп у 3 садочках
Завдяки проекту УФСІ в Деснянському районі Києва відновлено ще 6 груп у 3 садочках
03 жовтня 2018 р. 12:00
У вересні близько 150 дітей Деснянського району столиці отримали змогу відвідувати нові групи. Їх відновлено за грантові кошти Уряду Німеччини за проектом Українського фонду соціальних інвестицій.
детальніше
Відео про навчальний візит з обміну досвідом з питань інтеграції та адаптації ВПО в приймаючих громадах
Відео про навчальний візит з обміну досвідом з питань інтеграції та адаптації ВПО в приймаючих громадах
01 жовтня 2018 р. 18:00
Завдяки проекту УФСІ у Львівській області проведено навчальний візит з обміну досвідом з питань інтеграції та адаптації ВПО в приймаючих громадах (ВІДЕО).
детальніше
Відео про навчальний візит з обміну досвідом з питань інтеграції та адаптації ВПО в приймаючих громадах
Відео про навчальний візит з обміну досвідом з питань інтеграції та адаптації ВПО в приймаючих громадах
01 жовтня 2018 р. 18:00
Завдяки проекту УФСІ у Львівській області проведено навчальний візит з обміну досвідом з питань інтеграції та адаптації ВПО в приймаючих громадах (ВІДЕО).
детальніше
Наглядова рада Українського фонду соціальних інвестицій ухвалила новий Регламент (Посібник) діяльності УФСІ
Наглядова рада Українського фонду соціальних інвестицій ухвалила новий Регламент (Посібник) діяльності УФСІ
30 вересня 2018 р. 18:00
30 серпня у місті Дергачі, Харківської області, проведене виїзне засідання наглядової ради Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ).
детальніше
Наглядова рада Українського фонду соціальних інвестицій ухвалила новий Регламент (Посібник) діяльності УФСІ
Наглядова рада Українського фонду соціальних інвестицій ухвалила новий Регламент (Посібник) діяльності УФСІ
30 вересня 2018 р. 18:00
30 серпня у місті Дергачі, Харківської області, проведене виїзне засідання наглядової ради Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ).
детальніше
Україна отримала від Японії майже 3 мільйони доларів США на розвиток соціальних послуг у Одеській та Тернопільській областях
Україна отримала від Японії майже 3 мільйони доларів США на розвиток соціальних послуг у Одеській та Тернопільській областях
27 вересня 2018 р. 18:00
27 вересня 2018 року в Києві у Представництві Світового банку в Україні укладено Грантову угоду з метою започаткування Проекту «Надання соціальних послуг на основі громади».
детальніше
Заступник виконавчого директора УФСІ взяв участь у «круглому столі», де обговорювалась реалізація права ВПО на житло
Заступник виконавчого директора УФСІ взяв участь у «круглому столі», де обговорювалась реалізація права ВПО на житло
25 вересня 2018 р. 18:00
25 вересня 2018 року у Києві, за сприяння Ради Європи, проведено «круглий стіл», де обговорювалися питання, пов’язані з реалізацією права внутрішньо переміщених осіб на житло.
детальніше
Заступник виконавчого директора УФСІ взяв участь у «круглому столі», де обговорювалась реалізація права ВПО на житло
Заступник виконавчого директора УФСІ взяв участь у «круглому столі», де обговорювалась реалізація права ВПО на житло
25 вересня 2018 р. 18:00
25 вересня 2018 року у Києві, за сприяння Ради Європи, проведено «круглий стіл», де обговорювалися питання, пов’язані з реалізацією права внутрішньо переміщених осіб на житло.
детальніше
УФСІ підтвердив дію сертифікату відповідності системи менеджменту якості за вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2015
УФСІ підтвердив дію сертифікату відповідності системи менеджменту якості за вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2015
20 вересня 2018 р. 12:00
Органом сертифікації DQS GmbH прийнято позитивне рішення щодо підтвердження дії сертифікату відповідності системи менеджменту якості Українського фонду соціальних інвестицій вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.
детальніше
УФСІ підтвердив дію сертифікату відповідності системи менеджменту якості за вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2015
УФСІ підтвердив дію сертифікату відповідності системи менеджменту якості за вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2015
20 вересня 2018 р. 12:00
Органом сертифікації DQS GmbH прийнято позитивне рішення щодо підтвердження дії сертифікату відповідності системи менеджменту якості Українського фонду соціальних інвестицій вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.
детальніше
30 переселенців отримали безкоштовне житло у м. Богодухів
30 переселенців отримали безкоштовне житло у м. Богодухів
31 липня 2018 р. 18:00
Сьогодні 30 переселенців отримали ключі від соціального житла у м. Богодухів Харківської області.
детальніше
30 переселенців отримали безкоштовне житло у м. Богодухів
30 переселенців отримали безкоштовне житло у м. Богодухів
31 липня 2018 р. 18:00
Сьогодні 30 переселенців отримали ключі від соціального житла у м. Богодухів Харківської області.
детальніше
У дитячому садку Києва №812 відкрито дві додаткові групи
У дитячому садку Києва №812 відкрито дві додаткові групи
13 січня 2017 р. 18:00
Приміщення, які не працювали, відремонтовано за грантові кошти уряду Німеччини
детальніше
У дитячому садку Києва №812 відкрито дві додаткові групи
У дитячому садку Києва №812 відкрито дві додаткові групи
13 січня 2017 р. 18:00
Приміщення, які не працювали, відремонтовано за грантові кошти уряду Німеччини
детальніше