Надання соціальних послуг в громаді

Проект «Надання соціальних послуг в громаді»
(Одеська та Тернопільська області)
 
Угодою про грант № TFOA8367 від 27 вересня 2018 року Японський фонд соціального розвитку (JSDF) через Міжнародний банк реконструкції та розвитку  надав Урядові України грант на впровадження  проекту „Надання соціальних послуг в громаді”.
Відповідно до Угоди про грант відповідальним за впровадження проекту від Уряду України є Український фонд соціальних інвестицій.
Сума гранту  – 2850,0. тис. дол. США
Термін реалізації проекту: грудень 2018 – жовтень 2022 рр.
 
Метою проекту є надання підтримки об’єднаним територіальним громадам Одеської та Тернопільської областей для посилення їх спроможності у забезпеченні мешканців якісними соціальними послугами, підвищення доступу до соціальної та комунальної інфраструктури громади, поліпшення охоплення послугами вразливих груп населення (літніх людей, інвалідів, сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах).
 
Проект сприятиме впровадженню пілотних моделей надання соціальних послуг у громадах шляхом розвитку соціальних послуг у 30 об'єднаних громадах найбідніших районів Одеської та Тернопільської областей. Крім того, у рамках проекту на рівні громад будуть фінансуватись мікропроекти для покращення охоплення соціальними послугами вразливих груп населення, органи місцевого самоврядування/місцевої влади зможуть забезпечити надання жителям високопріоритетних послуг, визначених відповідно до попиту через залучення різних надавачів, включаючи організації громадянського суспільства, приватних та державних надавачів послуг. При цьому, вони зможуть розширити коло надавачів послуг за межі існуючих державних установ та навчитися замовляти послуги у недержавних надавачів, якщо це буде прийнятно.
 
Впродовж 2019 року очікується провести добір персоналу для управління проектом, забезпечити надання технічної підтримки визначеним громадам Тернопільської та Одеської областей у проведенні оцінки потреб у соціальних послугах, розробці трирічних програм розвитку соціальної сфери і підготовці мікропроектних пропозицій для участі у конкурсі. Також передбачене забезпечення громад необхідним обладнанням та проведення навчань (тренінгів) для місцевих надавачів соціальних послуг.
 
Проект має сприяти успішному проведенню соціальних реформ, які спрямовані на забезпечення сталого людського розвитку, зменшення рівня бідності та підвищення соціальної захищеності найбільш вразливих верств населення.
 
Досвід, отриманий внаслідок пілотування моделей надання соціальних послуг, буде використовуватися Урядом на національному рівні. Моделі, які виявляться ефективними, будуть надалі впроваджуватися на загальнодержавному рівні та фінансуватися державним та місцевими бюджетами.
 
На даний час УФСІ розроблено і погоджено з донором посібник з управління та план закупівель за проектом. Крім того, проведено відбір координатора проекту та розроблено технічні завдання для членів команди управління проектом.